หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 - ภาษาอื่น ๆ