หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508 – ภาษาอื่น ๆ