หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1930 – ภาษาอื่น ๆ