หมวดหมู่:สโมสรกีฬาที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2465 – ภาษาอื่น ๆ