หมวดหมู่:สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส – ภาษาอื่น ๆ