หมวดหมู่:สิ้นสุดในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ