หมวดหมู่:วิทยาศาสตร์ในคริสต์ทศวรรษ 2010 – ภาษาอื่น ๆ