หมวดหมู่:วิทยาศาสตร์ในคริสต์ทศวรรษ 1940 – ภาษาอื่น ๆ