หมวดหมู่:ราชาธิปไตยในอดีตแบ่งตามประเทศ – ภาษาอื่น ๆ