หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1940 – ภาษาอื่น ๆ