หมวดหมู่:ยานพาหนะแบ่งตามปีที่ได้รับการแนะนำ – ภาษาอื่น ๆ