หมวดหมู่:ภาพยนตร์อนิเมะที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2549 – ภาษาอื่น ๆ