หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2530 - ภาษาอื่น ๆ