หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2509 - ภาษาอื่น ๆ