หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2492 – ภาษาอื่น ๆ