หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2481 – ภาษาอื่น ๆ