หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในคริสต์ทศวรรษ 1980 – ภาษาอื่น ๆ