หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในคริสต์ทศวรรษ 1960 – ภาษาอื่น ๆ