หมวดหมู่:ฟุตบอลในประเทศเยอรมนีตะวันออก – ภาษาอื่น ๆ