หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสละราชบัลลังก์ – ภาษาอื่น ๆ