หมวดหมู่:ผลิตภัณฑ์ที่ออกในปี พ.ศ. 2523 – ภาษาอื่น ๆ