หมวดหมู่:ผลิตภัณฑ์ที่ออกในปี พ.ศ. 2509 – ภาษาอื่น ๆ