หมวดหมู่:ประมุขแห่งรัฐที่ได้รับการรับรองอย่างไม่สมบูรณ์ – ภาษาอื่น ๆ