หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในพุทธทศวรรษ 2500 – ภาษาอื่น ๆ