หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 966 – ภาษาอื่น ๆ