หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 961 – ภาษาอื่น ๆ