หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 904 – ภาษาอื่น ๆ