หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 879 – ภาษาอื่น ๆ