หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 849 – ภาษาอื่น ๆ