หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 844 – ภาษาอื่น ๆ