หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 828 – ภาษาอื่น ๆ