หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 821 – ภาษาอื่น ๆ