หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 791 – ภาษาอื่น ๆ