หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 774 – ภาษาอื่น ๆ