หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 766 – ภาษาอื่น ๆ