หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 759 – ภาษาอื่น ๆ