หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 749 – ภาษาอื่น ๆ