หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 741 – ภาษาอื่น ๆ