หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 734 – ภาษาอื่น ๆ