หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 671 – ภาษาอื่น ๆ