หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 596 – ภาษาอื่น ๆ