หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2279 – ภาษาอื่น ๆ