หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2255 – ภาษาอื่น ๆ