หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2241 – ภาษาอื่น ๆ