หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2129 – ภาษาอื่น ๆ