หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2104 – ภาษาอื่น ๆ