หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2079 – ภาษาอื่น ๆ