หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2054 – ภาษาอื่น ๆ