หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2052 – ภาษาอื่น ๆ