หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2048 – ภาษาอื่น ๆ